BIO PANON ORGANSKO JUNEĆE MESO

Organsko meso Bio Panon dolazi, sa farme u Čurugu, odakle se od 2013. godine tržištu već isporučuje organsko mleko.

Na našoj organskoj farmi goveda jedu čistu organsku hranu, imaju dovoljno prostora za ispašu borave na otvorenom i na suncu kada to žele, piju vodu kada su žedna, a ne kada im drugi odrede, nikada nisu vezana i žive u skladu sa svojim prirodnim potrebama.

Obezbedili smo im dovoljno pašnjaka, dok se ostatak biljne organske proizvodnje obavlja na 2000 ha plodne bačke ravnice. Mi brinemo o 2000 goveda i hranimo ih samo organskom hranom koju samostalno proizvodimo.

Životinjama boravak na otvorenom prostoru, na pašnjacima i ispustima, omogućava da se osećaju bolje, zdravstveno stanje i apetit su im na višem nivou nego onima koje su zatvorene, a samim tim i kvalitet mleka i mesa je viši.

Na našoj organskoj farmi primenili smo dostignuća savremene tehnologije u skladu sa pravilima organske proizvodnje.

Principi organske proizvodnje i propisi nalažu da organsko meso mora biti proizvedeno i prodato lokalno bez dugotrajnog transporta, upakovano kako bi se izbegla kontaminacija proizvoda i u što kraćem roku isporučeno kupcu u svežem stanju. BIO PANON organsko juneće meso se može naći iskljičivo u ORGANICO prodajnim objektima.

X